Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
תגית: חיילות


מעצר לפני שירות צבאי1970-01-01
מה יכול לעשות מועמד לשירות צבאי שנתפסו אצלו בחיפוש 80 גרם של מריחואנה כדי שלא ייפגע שירותו הצבאי?

חיילות וכלי עישון1970-01-01
חיילת שנתפס בתיקה כלי משומש לעישון סמים, שנחקרה במצ"ח והכחישה את כל החשדות נגדה, נמסר לה שיוגש כתב אישום. היא סבורה שאין ראיות נגדה לשימוש בסמים. מה באפשרותה לעשות?

עיכוב יציאה מהארץ1970-01-01
המשטרה ערכה חיפוש בבית ומצאה כדורי "חגיגת" וציוד צבאי (מחסניות, חרמונית, שק שינה). מחזיק הבית לא נעצר. האם ייתכן שהוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ בעקבות התפיסה, ללא ידיעתו?

חייל שמסר שם של אזרח1970-01-01
שלושה חיילים נתפסו מעשנים חשיש. בחקירתם במצ"ח, מסר אחד החיילים שם של אזרח שנהג לעשן עימו. האם המשטרה הצבאית יכולה להעביר מידע זה למשטרה ומה עלול לקרות לאותו אזרח?