Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
תגית: חיפוש ותפיסה

>>>


חיפוש ברכב1970-01-01
כאשר נערך חיפוש ברכבו של אדם ונמצאה כמות קטנה של סמים (למשל: גרם אחד של חשיש) - האם חבריו של מחזיק הרכב צפויים גם הם לתביעה פלילית?

משקל: ברוטו ונטו1970-01-01
האם משקל הסם שהחוק מדבר עליו (או זה שנדון בפועל בביהמ"ש) הוא משקל הסם נטו או גם תערובת עם חומרים אחרים שאינם מוגדרים כסמים מסוכנים, כגון טבק ("קססה")?

"לא בדיוק סמים"1970-01-01
מה קורה כשנתפסו בחיפוש חומרים שהם "לא בדיוק סמים", כמו למשל: זרעי פרג (Poppy)? האם יש בסיס להגשת תביעה פלילית נגד החשוד שאצלו נתפס החומר?

מעצר לפני שירות צבאי1970-01-01
מה יכול לעשות מועמד לשירות צבאי שנתפסו אצלו בחיפוש 80 גרם של מריחואנה כדי שלא ייפגע שירותו הצבאי?

קטינות בשדה התעופה1970-01-01
קטינה בת 16 נתפסה בכניסה לישראל כשעליה חצי ג'וינט של מריחואנה שהביאה עבור אדם אחר. האם המשטרה יכולה להאשימה בסחר, יבוא, יצוא והחזקת סמים?

משלוחים בדואר1970-01-01
מה יכול לעשות אדם שנשלחה לביתו חבילה של ג'ראס מהודו בלי שיש לו קשר לכך, והחבילה נתפסה ע"י המשטרה?

סחר או שימוש עצמי?1970-01-01
מה קורה למי שנתפסה עם כמות גדולה מזו שנקבעה בחוק לצורכי שימוש עצמי? האם היא תואשם אוטומטית בסחר, או שהתביעה צריכה להוכיח שהתבצע סחר בפועל?

עילה למעצר1970-01-01
אם נמצאו בחיפוש בבית פרטי פחות מ-15 גרם מריחואנה, האם זו עילה למעצר?

>>>