Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
תגית: כמויות


משקל: ברוטו ונטו1970-01-01
האם משקל הסם שהחוק מדבר עליו (או זה שנדון בפועל בביהמ"ש) הוא משקל הסם נטו או גם תערובת עם חומרים אחרים שאינם מוגדרים כסמים מסוכנים, כגון טבק ("קססה")?

הפעלת מאסר על תנאי1970-01-01
מה קורה אם מישהי שנשפטה על שימוש עצמי וקיבלה מאסר על תנאי נתפסת קונה 3 קילו גראס? האם ניתן להפעיל נגדה את המאסר המותנה?

אחזקה לשימוש עצמי1970-01-01
מהי כמות הסמים המוכרת בחוק כאחזקה לשימוש עצמי?

גידול ושימוש עצמי1970-01-01
מהי כמות המריחואנה המוכרת בחוק לשימוש עצמי במקרה של גידול קנביס?

סחר או שימוש עצמי?1970-01-01
מה קורה למי שנתפסה עם כמות גדולה מזו שנקבעה בחוק לצורכי שימוש עצמי? האם היא תואשם אוטומטית בסחר, או שהתביעה צריכה להוכיח שהתבצע סחר בפועל?

עילה למעצר1970-01-01
אם נמצאו בחיפוש בבית פרטי פחות מ-15 גרם מריחואנה, האם זו עילה למעצר?

כמויות וכתבי אישום1970-01-01
אם נתפסו בחיפוש פחות מ-15 גר' גראס, האם יוגש כתב אישום לבימ"ש או שהעניין ייסגר ברישום בלבד? מה קורה אם מישהי נתפסה עם כמות כזו וכבר נמסר לה שהתיק ייסגר בלי משפט?