Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
תגית: קצינות מבחן


החמצת פגישה עם קצין מבחן1970-01-01
האם ניתן לפתוח תיק פלילי לקטינה בת 16 שהחמיצה כמה בדיקות שתן, בזמן שהיא בתקופת מבחן של שנתיים עד גיל 18?

רישום פלילי ועבודה באל-על1970-01-01
בחורה בת 16 נתפסה עם כמות קטנה של מריחואנה. נאמר לה שהתיק נשאר ברישומיה הפנימיים של המשטרה.
בחלוף השנים, מבקשת הבחורה להתקבל לעבודה באל-על. במסגרת המיונים היא נדרשת לחתום על טופס המאפשר לאל-על לעיין ברישומים הפליליים שלה. האם לאל-על יש גישה לרישומים הפנימיים של המשטרה?

השפעות עתידיות לאי הרשעה1970-01-01
בחור ללא עבר פלילי נתפס עם 43 גר' מריחואנה. במשפט הוא הודה בהחזקת כמות זו, ובית המשפט קבע שביצע את העבירה אך לא הרשיע אותו. אילו השפעות עתידיות יכולות להיות לקביעה כזו?

רישום הרשעה פלילית1970-01-01
בחור בן 25 ביצע לפני 4 שנים עבירה של העלבת עובד ציבור והועמד לדין. בתום המשפט החליטה השופטת לקבוע את אשמתו מבלי להרשיעו והוא נשלח לקצין מבחן. האם משפט זה יופיע ברישום הפלילי?