Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
תגית: קטינות

>>>


מעצר לפני שירות צבאי1970-01-01
מה יכול לעשות מועמד לשירות צבאי שנתפסו אצלו בחיפוש 80 גרם של מריחואנה כדי שלא ייפגע שירותו הצבאי?

חקירות קטינים1970-01-01
המשטרה "פשטה" על איזור מסוים וחקרה קבוצה של כ-50 קטינים מאותו בית ספר. לאחד הקטינים שהתייצב לחקירה נפתח תיק פלילי בגלל שלא הסכים לשתף פעולה. האם מותר למשטרה לעשות זאת?

תיכוניסטים תחת חקירה1970-01-01
תלמידת תיכון קיבלה הזמנה לחקירה מהמשטרה ונאמר לה ש"שמה מוכר להם" (היא נחקרה בעבר). היא מאמינה ששמה הוזכר בחקירות של אחרים שנחקרו ע"י המשטרה. מה עליה לעשות? כיצד כדאי להתנהג בחקירה?

שידול קטינים1970-01-01
מה העונש הצפוי לאדם שמשדל קטינים לשימוש בסמים כדי להרויח מזה כסף?

קטינים בחקירה1970-01-01
קטין הוזמן לחקירה אחרי שנמצא בביתו גראס. הוא מעוניין לעבור את החקירה מבלי לנקוב בשמותיהם של אחרים. האם יש דרך לעשות זאת?

סגירת תיק לקטינים1970-01-01
האם קטינה שנפתחה נגדה חקירה אך לא הוגש נגדה אישום בחלוף שנה יכולה לפנות לביהמ"ש ולדרוש את סגירת התיק נגדה?

קטינות בשדה התעופה1970-01-01
קטינה בת 16 נתפסה בכניסה לישראל כשעליה חצי ג'וינט של מריחואנה שהביאה עבור אדם אחר. האם המשטרה יכולה להאשימה בסחר, יבוא, יצוא והחזקת סמים?

חקירת קטין במשטרה1970-01-01
קטין נחקר במשטרה ובלחץ החקירה סיפר שעישן פעם אחת גראס עם שני חברים, אחד מהם קטין והשני בגיר. מה עשויות להיות ההשלכות של עדותו במשטרה?

>>>