Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
תגית: חקירה

>>>


חיפוש ברכב1970-01-01
כאשר נערך חיפוש ברכבו של אדם ונמצאה כמות קטנה של סמים (למשל: גרם אחד של חשיש) - האם חבריו של מחזיק הרכב צפויים גם הם לתביעה פלילית?

חקירות קטינים1970-01-01
המשטרה "פשטה" על איזור מסוים וחקרה קבוצה של כ-50 קטינים מאותו בית ספר. לאחד הקטינים שהתייצב לחקירה נפתח תיק פלילי בגלל שלא הסכים לשתף פעולה. האם מותר למשטרה לעשות זאת?

תיכוניסטים תחת חקירה1970-01-01
תלמידת תיכון קיבלה הזמנה לחקירה מהמשטרה ונאמר לה ש"שמה מוכר להם" (היא נחקרה בעבר). היא מאמינה ששמה הוזכר בחקירות של אחרים שנחקרו ע"י המשטרה. מה עליה לעשות? כיצד כדאי להתנהג בחקירה?

חיילות וכלי עישון1970-01-01
חיילת שנתפס בתיקה כלי משומש לעישון סמים, שנחקרה במצ"ח והכחישה את כל החשדות נגדה, נמסר לה שיוגש כתב אישום. היא סבורה שאין ראיות נגדה לשימוש בסמים. מה באפשרותה לעשות?

קטינים בחקירה1970-01-01
קטין הוזמן לחקירה אחרי שנמצא בביתו גראס. הוא מעוניין לעבור את החקירה מבלי לנקוב בשמותיהם של אחרים. האם יש דרך לעשות זאת?

סגירת תיק לקטינים1970-01-01
האם קטינה שנפתחה נגדה חקירה אך לא הוגש נגדה אישום בחלוף שנה יכולה לפנות לביהמ"ש ולדרוש את סגירת התיק נגדה?

השפעת כמות קטנה על הסיכוי לעבוד1970-01-01
כמה חברים נתפסו עם כמות קטנה, כמה גרמים של מריחואנה. בסופה של חקירה ארוכה הודיעו השוטרים לחברים כי יש להם מזל ולאף אחד מהם לא ייפתח תיק. האם יכולה תקרית כזו להעיב על הסיכויים למצוא או להמשיך בעבודה בשמירה?

חקירת קטין במשטרה1970-01-01
קטין נחקר במשטרה ובלחץ החקירה סיפר שעישן פעם אחת גראס עם שני חברים, אחד מהם קטין והשני בגיר. מה עשויות להיות ההשלכות של עדותו במשטרה?

>>>