Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
תגית: בדיקות


ראיות לשימוש בסמים1970-01-01
אם עוצרים מישהי בחשד לשימוש בסמים ומגלים בבדיקה סימנים לעישון גראס (אבל לא נתפס גראס), מה העונש על ראיות לשימוש ללא החזקה?

חיפוש פתע במסיבה1970-01-01
האם מותר לשוטר שתפס מישהו במסיבה, לדרוש ממנו לתת דגימת שתן לבדיקה, ללא צו של שופט, ואף לחייב אותו לתת דגימה אם אינו מסכים?

הוכחת אשמה על סמך בדיקת שתן1970-01-01
האם ניתן להרשיע מישהי על שימוש בסמים, אם היא מכחישה זאת וגם יש לה עדים שתומכים בה, אך בדיקת שתן מגלה שיש שרידי סם בגופה?

החמצת פגישה עם קצין מבחן1970-01-01
האם ניתן לפתוח תיק פלילי לקטינה בת 16 שהחמיצה כמה בדיקות שתן, בזמן שהיא בתקופת מבחן של שנתיים עד גיל 18?

שרידי מריחואנה אצל נהג1970-01-01
האם ניתן להעמיד לדין פלילי נהג שנעצר ע"י שוטר ובבדיקה נמצאו אצלו בדם או בשתן שרידי מריחואנה?

בדיקות שתן לעובדי עירייה1970-01-01
האם קצין ביטחון של עירייה יכול לחייב עובדים לבצע בדיקות שתן במטרה לאתר סמים?