Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
תגית: סחר


שידול קטינים1970-01-01
מה העונש הצפוי לאדם שמשדל קטינים לשימוש בסמים כדי להרויח מזה כסף?

קטינות בשדה התעופה1970-01-01
קטינה בת 16 נתפסה בכניסה לישראל כשעליה חצי ג'וינט של מריחואנה שהביאה עבור אדם אחר. האם המשטרה יכולה להאשימה בסחר, יבוא, יצוא והחזקת סמים?

סחר או שימוש עצמי?1970-01-01
מה קורה למי שנתפסה עם כמות גדולה מזו שנקבעה בחוק לצורכי שימוש עצמי? האם היא תואשם אוטומטית בסחר, או שהתביעה צריכה להוכיח שהתבצע סחר בפועל?

קנביס לשימוש תעשייתי1970-01-01
מה מעמדו החוקי של צמח הקנביס לשימוש תעשייתי ("המפ") בישראל? האם ניתן לסחור במוצרי קנביס בישראל?