Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
תגית: רשומות פליליות

>>>


הפעלת מאסר על תנאי1970-01-01
מה קורה אם מישהי שנשפטה על שימוש עצמי וקיבלה מאסר על תנאי נתפסת קונה 3 קילו גראס? האם ניתן להפעיל נגדה את המאסר המותנה?

בקשה לסגירת תיק1970-01-01
אם נפתח למישהי תיק במשטרה על החזקה ושימוש בסם ואחרי שנה ויום עדיין לא הוגש כתב אישום לביהמ"ש - האם יכולה החשודה לדרוש את סגירת התיק?

מעצר לפני שירות צבאי1970-01-01
מה יכול לעשות מועמד לשירות צבאי שנתפסו אצלו בחיפוש 80 גרם של מריחואנה כדי שלא ייפגע שירותו הצבאי?

חקירות קטינים1970-01-01
המשטרה "פשטה" על איזור מסוים וחקרה קבוצה של כ-50 קטינים מאותו בית ספר. לאחד הקטינים שהתייצב לחקירה נפתח תיק פלילי בגלל שלא הסכים לשתף פעולה. האם מותר למשטרה לעשות זאת?

חיילות וכלי עישון1970-01-01
חיילת שנתפס בתיקה כלי משומש לעישון סמים, שנחקרה במצ"ח והכחישה את כל החשדות נגדה, נמסר לה שיוגש כתב אישום. היא סבורה שאין ראיות נגדה לשימוש בסמים. מה באפשרותה לעשות?

מרשם תיקים סגורים1970-01-01
מה משמעותו של מרשם תיקים סגורים?

תיק פלילי ורישום משטרתי1970-01-01
מה ההבדל בין תיק פלילי לרישום משטרתי? מה הנזק הנגרם בכל אחד מן המקרים? האם אפשר לבטל רישום משטרתי?

כמויות וכתבי אישום1970-01-01
אם נתפסו בחיפוש פחות מ-15 גר' גראס, האם יוגש כתב אישום לבימ"ש או שהעניין ייסגר ברישום בלבד? מה קורה אם מישהי נתפסה עם כמות כזו וכבר נמסר לה שהתיק ייסגר בלי משפט?

>>>