Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
תגית: קנביס

>>>


גידול מריחואנה בשטח ציבורי1970-01-01
מה העונש על גידול מריחואנה בשטח ציבורי? האם יש הבדל בין גידול כזה לבין גידול בשטח פרטי?

מעצר לפני שירות צבאי1970-01-01
מה יכול לעשות מועמד לשירות צבאי שנתפסו אצלו בחיפוש 80 גרם של מריחואנה כדי שלא ייפגע שירותו הצבאי?

קטינים בחקירה1970-01-01
קטין הוזמן לחקירה אחרי שנמצא בביתו גראס. הוא מעוניין לעבור את החקירה מבלי לנקוב בשמותיהם של אחרים. האם יש דרך לעשות זאת?

קטינות בשדה התעופה1970-01-01
קטינה בת 16 נתפסה בכניסה לישראל כשעליה חצי ג'וינט של מריחואנה שהביאה עבור אדם אחר. האם המשטרה יכולה להאשימה בסחר, יבוא, יצוא והחזקת סמים?

משלוחים בדואר1970-01-01
מה יכול לעשות אדם שנשלחה לביתו חבילה של ג'ראס מהודו בלי שיש לו קשר לכך, והחבילה נתפסה ע"י המשטרה?

ראיות לשימוש בסמים1970-01-01
אם עוצרים מישהי בחשד לשימוש בסמים ומגלים בבדיקה סימנים לעישון גראס (אבל לא נתפס גראס), מה העונש על ראיות לשימוש ללא החזקה?

מצב הצמח1970-01-01
האם כדי להאשים מישהי בגידול סם מסוכן, רלוונטי השלב שבו נמצא הצמח (למשל, במקרה שבו השתיל ממש קטן או שהפרח טרם פרח)? האם אפשר להאשים אותה בניסיון לגידול סם מסוכן?

אחזקה לשימוש עצמי1970-01-01
מהי כמות הסמים המוכרת בחוק כאחזקה לשימוש עצמי?

>>>