Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
גידול מריחואנה בשטח ציבורי

מה העונש על גידול מריחואנה בשטח ציבורי? האם יש הבדל בין גידול כזה לבין גידול בשטח פרטי?1970-01-01

ככלל, אין הבדל בעונש. עם זאת, יכולים להיות חריגים לכלל: למשל, אם הגידול נעשה בשטח שבו יש סיכוי שקטינים ייחשפו לסם - הדבר עלול להחמיר את העונש. ההבדל יבוא לידי ביטוי בדרך-כלל ברמת קושי ההוכחה מבחינת התביעה, להראות שהגידול נעשה ע"י הנאשם ושייך לו. מטבע הדברים, כשאדם מגדל שתיל בעציץ בביתו הפרטי, סביר להניח שלא יוכל להתכחש לעובדה שהוא המגדל ושהעציץ שייך לו. עם זאת, חשוב לציין שאם נתפס אדם "מטפל" בשתילים בשטח ציבורי (בוחן אותם, משקה אותם או קוטף אותם) - יהיה לו קשה כמעט באותה מידה להתכחש לגידולים.


עוד בתי משפטעוד קנביס • [בחזרה]