Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
משקל: ברוטו ונטו

האם משקל הסם שהחוק מדבר עליו (או זה שנדון בפועל בביהמ"ש) הוא משקל הסם נטו או גם תערובת עם חומרים אחרים שאינם מוגדרים כסמים מסוכנים, כגון טבק ("קססה")?1970-01-01

אם נתפסה בחיפוש מריחואנה מעורבבת עם טבק ("קססה") ויוגש כתב-אישום לבימ"ש - הכמות שבהחזקתה יואשם הנאשם היא הכמות הכוללת, כלומר: הגראס והטבק ביחד. לעומת זאת, אם נתפסו שתילי מריחואנה - חייבת התובעת לציין בכתב האישום את משקלם "נטו", כלומר: רק הצמח בלי העציץ, האדמה וכו'.


עוד חיפוש ותפיסהעוד כמויות • [בחזרה]