Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
חיפוש ברכב

כאשר נערך חיפוש ברכבו של אדם ונמצאה כמות קטנה של סמים (למשל: גרם אחד של חשיש) - האם חבריו של מחזיק הרכב צפויים גם הם לתביעה פלילית?1970-01-01

התשובה לשאלה זו עשויה להשתנות ממקרה אחד למשנהו. ייתכנו תשובות שונות בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה. כמו בשאלות אחרות, ננסה גם כאן להציב מספר קווים מנחים: כאשר נתפסים סמים במקום מסוים (רכב, בית מגורים וכיו"ב), עשויה להיוצר חזקה חוקית שכל הנמצאים במקום מחזיקים בסם במשותף. כמו במקרה של החזקה בדבר כמות סמים לשימוש עצמי (ראו שאלות מ11.12-), מדובר בחזקה שניתן להפריך אותה במשפט ע"י הבאת הוכחות. אם כן, באופן עקרוני קיימת אפשרות להעמיד לדין גם את חבריו של מחזיק הרכב, אבל הדבר תלוי בנסיבות נוספות. כך, למשל, חשובה השאלה היכן בדיוק נתפס הסם: האם מתחת למושב הנהג, האם בתא הכפפות שנמצא ליד מושב הנוסע, ליד רגלי הנוסעים מאחור וכו'. כמו כן, חשוב לדעת מה אמרו המעורבים בחקירה וכן עברם של המעורבים: האם הנהג לקח על עצמו את האחריות או שמא התנער ממנה וטען שהסם שייך דוקא לאחד הנוסעים; האם הנוסעים הודו שידעו שמוחזק סם ברכב או לא; האם למחזיק הרכב עבר פלילי בתחום הסמים; האם לנוסעים האחרים עבר כזה. לסיכום, אפוא, הגשת כתב אישום נגד אדם נמצאת בשיקול דעתו של התובע, והוא מחליט אם לעשות זאת לפי מכלול הראיות שבתיק החקירה.


עוד חיפוש ותפיסהעוד חקירה • [בחזרה]