Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת

<<< >>>


תיכוניסטים תחת חקירה1970-01-01
תלמידת תיכון קיבלה הזמנה לחקירה מהמשטרה ונאמר לה ש"שמה מוכר להם" (היא נחקרה בעבר). היא מאמינה ששמה הוזכר בחקירות של אחרים שנחקרו ע"י המשטרה. מה עליה לעשות? כיצד כדאי להתנהג בחקירה?

שידול קטינים1970-01-01
מה העונש הצפוי לאדם שמשדל קטינים לשימוש בסמים כדי להרויח מזה כסף?

חיילות וכלי עישון1970-01-01
חיילת שנתפס בתיקה כלי משומש לעישון סמים, שנחקרה במצ"ח והכחישה את כל החשדות נגדה, נמסר לה שיוגש כתב אישום. היא סבורה שאין ראיות נגדה לשימוש בסמים. מה באפשרותה לעשות?

קטינים בחקירה1970-01-01
קטין הוזמן לחקירה אחרי שנמצא בביתו גראס. הוא מעוניין לעבור את החקירה מבלי לנקוב בשמותיהם של אחרים. האם יש דרך לעשות זאת?

סגירת תיק לקטינים1970-01-01
האם קטינה שנפתחה נגדה חקירה אך לא הוגש נגדה אישום בחלוף שנה יכולה לפנות לביהמ"ש ולדרוש את סגירת התיק נגדה?

קטינות בשדה התעופה1970-01-01
קטינה בת 16 נתפסה בכניסה לישראל כשעליה חצי ג'וינט של מריחואנה שהביאה עבור אדם אחר. האם המשטרה יכולה להאשימה בסחר, יבוא, יצוא והחזקת סמים?

משלוחים בדואר1970-01-01
מה יכול לעשות אדם שנשלחה לביתו חבילה של ג'ראס מהודו בלי שיש לו קשר לכך, והחבילה נתפסה ע"י המשטרה?

ראיות לשימוש בסמים1970-01-01
אם עוצרים מישהי בחשד לשימוש בסמים ומגלים בבדיקה סימנים לעישון גראס (אבל לא נתפס גראס), מה העונש על ראיות לשימוש ללא החזקה?

<<< >>>