Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת

>>>


חיפוש ברכב1970-01-01
כאשר נערך חיפוש ברכבו של אדם ונמצאה כמות קטנה של סמים (למשל: גרם אחד של חשיש) - האם חבריו של מחזיק הרכב צפויים גם הם לתביעה פלילית?

משקל: ברוטו ונטו1970-01-01
האם משקל הסם שהחוק מדבר עליו (או זה שנדון בפועל בביהמ"ש) הוא משקל הסם נטו או גם תערובת עם חומרים אחרים שאינם מוגדרים כסמים מסוכנים, כגון טבק ("קססה")?

הפעלת מאסר על תנאי1970-01-01
מה קורה אם מישהי שנשפטה על שימוש עצמי וקיבלה מאסר על תנאי נתפסת קונה 3 קילו גראס? האם ניתן להפעיל נגדה את המאסר המותנה?

גידול מריחואנה בשטח ציבורי1970-01-01
מה העונש על גידול מריחואנה בשטח ציבורי? האם יש הבדל בין גידול כזה לבין גידול בשטח פרטי?

בקשה לסגירת תיק1970-01-01
אם נפתח למישהי תיק במשטרה על החזקה ושימוש בסם ואחרי שנה ויום עדיין לא הוגש כתב אישום לביהמ"ש - האם יכולה החשודה לדרוש את סגירת התיק?

"לא בדיוק סמים"1970-01-01
מה קורה כשנתפסו בחיפוש חומרים שהם "לא בדיוק סמים", כמו למשל: זרעי פרג (Poppy)? האם יש בסיס להגשת תביעה פלילית נגד החשוד שאצלו נתפס החומר?

מעצר לפני שירות צבאי1970-01-01
מה יכול לעשות מועמד לשירות צבאי שנתפסו אצלו בחיפוש 80 גרם של מריחואנה כדי שלא ייפגע שירותו הצבאי?

חקירות קטינים1970-01-01
המשטרה "פשטה" על איזור מסוים וחקרה קבוצה של כ-50 קטינים מאותו בית ספר. לאחד הקטינים שהתייצב לחקירה נפתח תיק פלילי בגלל שלא הסכים לשתף פעולה. האם מותר למשטרה לעשות זאת?

>>>