Home Home Sex Drugs Rocknroll
ברכה גולשת: סמים
תשברי רגל

מה יותר מסוכן – לקחת אקסטזי או לעודד קבוצות ספורטיביות במגפי עקב?2007-06-12

האודישנים ללהקת המעודדות (צ'ירלידרז) של הסדרה "האלופה" הסתיימו בשבוע שבעבר אחרי תהליך גיוס מיוחצן באתר הסדרה ב-Ynet. כשיסתיים גם שלב המיונים יצטרפו למעגל הסכנה עוד כמה נערות תמימות שאינן חושדות בדבר, אז אולי הגיע הזמן שמישהו יספר להן: לפי הסטטיסטיקות בארה"ב, מולדת הצ'ירלידינג, הרבה יותר מסוכן להיות מעודדת מאשר לקחת אקסטזי.

ג'אג דיוויס, עורך הניוזלטר של ארגון MAPS לחקר סמים פסיכדליים, החליט לעשות את ההשוואה המוזרה הזאת בעקבות מאמר שפורסם ב-2006 ב"בוסטון גלוב”, שבו פורטו סוגי הספורט הכי מסוכנים בבית הספר. בעצם, אולי זאת לא השוואה כל כך מוזרה. כמו נטילת אקסטזי, גם צ'ירלידינג הוא פעילות לצורכי בילוי שנעשית בשעות הפנאי. אבל דיוויס מנסה להאיר נקודה נוספת: יש פעילויות שהחברה מקבלת למרות שאין מחלוקת על הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בהן – כמו נטילת תרופות במרשם, מגורים בעיר מזוהמת, נהיגה במכונית או צ'ירלידינג. ומולן יש פעילויות אחרות, שהסיכונים שלהן כן שנויים במחלוקת, כמו שימוש בסמים לא חוקיים, שהחברה והחוק הגדירו כלא מקובלים.

דיוויס, שהופתע מהנתונים של ה”בוסטון גלוב", החליט להשוות בין מספר הפניות לחדר מיון בגלל צ'ירלידינג, לבין מספר הפניות בעקבות נטילת אקסטזי. "נתונים מחדרי מיון הם הדבר הראשון שכדאי לבדוק אם רוצים לברר את השפעתו של מנהג מסוים על בריאות הציבור”, כותב דיוויס. הנתונים הראשונים על פניות לחדרי מיון בארה"ב בגלל אקסטזי (או מה שהמשתמשים חשבו שהוא אקסטזי) החלו להירשם בשנת94', תשע שנים אחרי שהאקסטזי הוגדר כלא חוקי. באותה שנה (לפי נתוני DAWN, "הרשת לאזהרה מפני שימוש לרעה בסמים”) הגיעו 253 איש לחדרי מיון כתוצאה משימוש באקסטזי, לעומת 15,792 ביקורים בעקבות עידוד קבוצות ספורט. במלים אחרות: צ'ירלידינג היה מסוכן פי 62 מאקסטזי.

rave.jpg
בתחילת המילניום כבר היו בארה"ב מספרים די דומים של משתמשי אקסטזי ומעודדות:. 3.8 מיליון מעודדות מול 3.2 מיליון משתמשי אקסטזי. למרות העלייה במספר המשתמשים באקסטזי, הצ'ירלידינג עדיין היה מסוכן פי 4.5. או, אם תרצו: אחת מכל 152 מעודדות הגיעה לחדר מיון, לעומת אחד מכל 585 משתמשי אקסטזי. דיוויס מציין שהנתונים אינם מתייחסים לתדירות השימוש או העידוד. הן כוללות מעודדות שמתאמנות באופן יומיומי ומשתמשי אקסטזי של פעם בחודש.

בשנת 2003 הנהיגה DAWN שיטת מדידה חדשה, שהביאה לעליות קיצוניות למדי במספר משתמשי האקסטזי שנספרו בחדרי המיון (5,542 משתמשים בשנת 2001, מול 8,600 ב-2004). בכל זאת, ב-2004 הגיעו כ-28,500 מעודדות לחדרי המיון – פי 3.3 ממשתמשי האקסטזי. דיוויס אינו מפרט את סוגי הפגיעות שמהם סבלו הפונים אבל מצטט מחקר הולנדי משנת 99', לפיו רוב הפניות לחדרי מיון בגלל אקסטזי הסתכמו בשיחה קצרה עם הרופא. לפי ה"בוסטון גלוב", תאונות הצ'ירלידינג התבטאו בלא מעט אירועים קטסטרופליים, לעתים אפילו קטלניים.

האם יש לצרף אזהרה בריאותית למי ששוקל לעסוק בצ'ירלידינג? לפי הדעה המקובלת בארה"ב, התועלת מהפעילות הזאת מאזנת את הסיכונים הטמונים בה ואפילו ילדים יכולים להיות מעודדים אם הם תחת השגחה מקצועית. למרבה הצער, כותב דיוויס, הדיון בסכנות האקסטזי מתמקד בעיקר בניפוח הסיכונים ובשתיקה כמעט מוחלטת לגבי היתרונות. את יתרונות הצ'ירלידינג תוכלו לראות בקרוב על מסכי "האלופה". נקווה שזה לא ייגמר בחדר המיון.


עוד MAPSעוד אקסטזיעוד ארצות הבריתעוד ישראלעוד מחקר • [בחזרה]